1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 ส.ค. 2017

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตในบั่นปลาย ย่อมต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะบ้านที่จะต้องรองรับความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ

ติดตามประเด็น "สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" โดย ผศ.ดร.เกษร สำเภาทอง // คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์