โลกร้อน

หลายปีที่ผ่านมา ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming แม้หลายคนจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ยิ่งนานวัน ผลกระทบต่อมนุษย์จากสภาวะโลกร้อนก็ยิ่งรุนแรงและลุกลาม ชัดเจนและใกล้ตัวที่สุด คือ ภัยจากธรรมชาติที่เกิดถี่และรุนแรงมากขึ้น