1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ฮาวายประกาศห้ามใช้มือถือขณะเดิน / นักวิจัยพบโมเลกุลกันแดด

ฮาวายประกาศห้ามใช้มือถือขณะเดิน / นักวิจัยพบโมเลกุลกันแดด

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 1 ส.ค. 2017

ฮาวายประกาศห้ามใช้มือถือขณะเดิน / นักวิจัยพบโมเลกุลกันแดด

รัฐบาลเมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศกฎห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ออนไลน์ขณะเดินหรือข้ามถนน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ  2 ระดับ
 
ติดตามได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ พงศธัช สุขพงศ์