1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. กัมพูชาขาดแคลนไกด์นำเที่ยว

กัมพูชาขาดแคลนไกด์นำเที่ยว

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 12 ก.ค. 2017

กัมพูชาขาดแคลนไกด์นำเที่ยว

การท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชากำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว สังเกตได้จากจำนวนเที่ยวบินที่บินมายังกัมพูชาโดยตรง ทำให้ประสบปัญหาการผลิตไกด์นำเที่ยวที่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะไกด์นำเที่ยวที่พูดภาษาจีน

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ปารณีย์ จันทรกุล