โคขุนโพนยางคำ

ช่วงเกษตรก้าวหน้า ชวนผู้ฟังทำความรู้จักกับว่าที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ ล่าสุด อย่างเนื้อโคขุนโพนยางคำ ที่หลายคนรู้จักดี เพราะมีชื่อเสียง ได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มคนที่นิยมกินเนื้อวัว และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเนื้อที่กิน เป็นเนื้อที่มาจากแหล่งผลิตนั้นจริง กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมอบตราสินค้าจีไอ ให้สหกรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ