1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิด ป่วย และพิการอย่างครบวงจร

ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิด ป่วย และพิการอย่างครบวงจร

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 7 ก.ค. 2017

ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิด ป่วย และพิการอย่างครบวงจร

หน่วยงานให้คำปรึกษาปัญหาและทางออก รวมทั้งเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านการดูแลเด็กเล็ก จะทำงานอย่างไรให้คุณภาพชีวิตเด็กหนึ่งคนมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าเด็กคนนั้นจะป่วยหรือพิการ

ติดตามฟังรายการ "โรงหมอ" โดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร และ นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล / หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี