1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ความสัมพันธ์ผ่านนโยบายประเทศของอเมริกาและรัสเซีย

ความสัมพันธ์ผ่านนโยบายประเทศของอเมริกาและรัสเซีย

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 3 ก.ค. 2017

ความสัมพันธ์ผ่านนโยบายประเทศของอเมริกาและรัสเซีย

ขึ้นเชื่อว่าอเมริกา กับ รัสเซีย ก็ย่อมเป็นอันรู้กันว่า "มักไม่ลงรอยกัน" ในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะนโยบายด้านต่างประเทศที่อยู่กันคนละฝ่ายอยู่กันคนละขั้ว โดยเฉพาะกรณีประเทศซีเรีย

ติดตามได้ใน "หน้าต่างโลก" โดยเสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์