1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. 12 แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร

12 แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 30 มิ.ย. 2017

12 แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร

12 แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ สำหรับเกษตรกรไทยในยุค 4.0 ที่ดาวน์โหลดแล้วน่าจะช่วยลดเวลา ลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรยุคใหม่ได้ไม่น้อย เพราะมีครบทั้งนวัตกรรมการผลิต ความรู้เกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย และสภาพอากาศ รวมถึงช่องทางการตลาด