ปุ๋ยละลายช้า

ปุ๋ย กลายเป้น 1 ในปัจจัยการผลิตที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะชาวนา ทำให้ราคาปุ๋ยขยับสูงขึ้น นักวิจัยไทยจึงคิดค้นปุ๋ยที่ละลายช้า ใช้ในปริมาณน้อย ก็สามารถให้ผลผลิตเท่ากับใส่ในปริมาณมาก แถมยังใส่เพียงครั้งเดียวใน 1 รอบการผลิต ช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม