1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. #_ได้ก็เลี้ยงได้สิ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น ว่าไง?

#_ได้ก็เลี้ยงได้สิ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น ว่าไง?

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 23 มิ.ย. 2017

#_ได้ก็เลี้ยงได้สิ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น ว่าไง?

ประเด็นร้อน #_ได้ก็เลี้ยงได้สิ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นว่าอย่างไรกับประเด็นนี้ และประเด็นเรื่อง "ท้องไม่พร้อม" นำมาสู่การจ้าง "อุ้มบุญ" ข้ามชาติ