1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. สถานการณ์อหิวาตกโรค / พลเมืองอังกฤษย้ายถิ่นไปเยอรมนี

สถานการณ์อหิวาตกโรค / พลเมืองอังกฤษย้ายถิ่นไปเยอรมนี

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2017

สถานการณ์อหิวาตกโรค / พลเมืองอังกฤษย้ายถิ่นไปเยอรมนี

สถานการณ์อหิวาตกโรคในเด็กขณะนี้กำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามในประเทศเยเมน ทำให้ระบบสาธารณสุขและสุขภาวะภายในประเทศอยู่ในจุดเสื่อมโทรมจนมีเด็กติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้น

หลังจากที่ประเทศอังกฤษออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU ทำให้พลเมืองอังกฤษหันไปพำนักและถือสัญชาติอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานไปประเทศเยอรมนี แต่การจะเปลี่ยนแปลงสัญชาติมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ผู้ต้องการย้ายถิ่นฐานต้องปฏิบัติตาม

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์