นาข้าวอัจฉริยะ

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 8 มิ.ย. 2017

นาข้าวอัจฉริยะ

ฟิลิปปินส์พยายามพัฒนาเทคโนโลยีปลูกข้าว ด้วยการตั้งสถาบันวิจัยข้าวระดับนานาชาติขึ้นในประเทศ ล่าสุด สถาบันวิจัยข้าวแห่งฟิลิปปินส์ ได้จัดทำโครงการปลูกข้าวแห่งอนาคตขึ้น ภายในพื้นที่ 5 เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 31.25 ไร่ ให้เป็นต้นแบบนาข้าวอัจฉริยะ ที่ชาวนาฟิลิปปินส์สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้