1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เมื่ออังกฤษลงประชามติออกจากสภาพยุโรป

เมื่ออังกฤษลงประชามติออกจากสภาพยุโรป

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

เมื่ออังกฤษลงประชามติออกจากสภาพยุโรป

คลิปเสียงที่คล้ายกัน