มะม่วงแก้วขมิ้น

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 2 มิ.ย. 2017

มะม่วงแก้วขมิ้น

เกษตรบ้านเรา ชวนผู้ฟังทำความรู้จัก "มะม่วงแก้วขมิ้น" ที่เป็นอีกความสำเร็จของการวิจัย หลังจากอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค้นพบว่า มะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกในประเทศไทย มีคุณภาพทัดเทียมกับมะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกในประเทศต้นกำเนิด อย่างกัมพูชา ส่วนเกษตรกรที่ได้ทดลองปลูก ต่างบอกว่าดูแลง่าย คืนทุนเร็วภายใน 3 ปี