สมาร์ทฟาร์มคิท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา “สมาร์ทฟาร์มคิท” ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะต้นทุนต่ำ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรไทย ในยุค 4.0  มี 3 ส่วนประกอบหลัก คือ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ และระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน