1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. เปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นสวนทุเรียน

เปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นสวนทุเรียน

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 27 เม.ย. 2017

เปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นสวนทุเรียน

เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเจอปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังไปเป็นสวนทุเรียน สถานการณ์ดีขึ้นมาก ผลผลิตล็อตแรกยังไม่ทันเก็บเกี่ยวก็มีลูกค้าให้ความสนใจจับจอง เป็นทิศทางที่จังหวัดกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากที่ผ่านมา การปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่ มีความเสี่ยงสูงเมื่อเจอปัญหาสภาพอากาศและราคาที่ผันผวน แต่เมื่อเกษตรกรหลายรายหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดมากขึ้น ความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านี้ก็ลดลง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน