1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เตรียมออกมาตรการการขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เตรียมออกมาตรการการขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 24 เม.ย. 2017

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เตรียมออกมาตรการการขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่

ออสเตรเลีย ประสบปัญหาการแย่งงานจากคนต่างถิ่นที่เข้าไปอาศัยในประเทศ จึงได้ออกมาตรการทางวีซ่า เพื่อกำหนดมาตรการด้านระยะเวลาและการต่ออายุวีซ่าให้กับบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศ ถัดจากนั้นไม่นาน ประเทศนิวซีแลนด์เตรียมประกาศมาตรการลักษณะคล้ายกันเพิ่มอีก 1 ประเทศ ติดตามเรื่องนี้ได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน