แชร์ลูกโซ่

"ไม่เน้นขายของขายบริการ แต่เน้นหาสมาชิกเยอะๆ" แค่เน้นหาสมาชิก ทำไมต้องกลัวจะตกเป็นเหยื่อ? เข้าใจความหมายและรูปแบบของแชร์ลูกโซ่แบบวิเคราะห์เจาะลึก เพื่อรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ