1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 23 มี.ค. 2017

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

การออกกำลังกาย ไม่ได้หมายถึงสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา บริษัทรับจัดงาน อาหาร และเครื่องดื่ม