1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เด็กแอฟริกาเสียชีวิตเพิ่มจากภาวะขาดแคลนอาหาร

เด็กแอฟริกาเสียชีวิตเพิ่มจากภาวะขาดแคลนอาหาร

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 28 ก.พ. 2017

เด็กแอฟริกาเสียชีวิตเพิ่มจากภาวะขาดแคลนอาหาร

องค์การยูนิเชฟ (Unicef) แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเด็กที่มีจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากภาวะดังกล่าว แต่ปีนี้กลับพบว่าประเทศเอธิโอเปีย ไม่มีรายชื่อติดในประเทศที่ประสบภาวะการขาดแคลนอาหาร ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าติดอันดับมาโดยตลอด ติดตามเรื่องนี้ได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงษ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน