1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เสียงอุรังอุตัง บ่งบอกวิวัฒนาการรากฐานภาษามนุษย์

เสียงอุรังอุตัง บ่งบอกวิวัฒนาการรากฐานภาษามนุษย์

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 16 ก.พ. 2017

เสียงอุรังอุตัง บ่งบอกวิวัฒนาการรากฐานภาษามนุษย์

การสื่อสาร เป็นช่องทางในการพูดคุยเพื่อความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ แต่พัฒนาการด้านภาษาในอดีตตั้งแต่พัฒนาการด้านมนุษย์ มีฐานรากมาจากเสียงของอุรังอุตัง ฝรั่งเศสพัฒนาการด้านการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องไปทุกพื้นที่ เพียงมี โฮโลแกรม ก็เสมือนมีผู้สมัครไปเยือนถึงที่ วิถีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของวัยรุ่นต่างประเทศมักมีอิสระจากพ่อแม่ แต่ปัจจุบัน วิถีเหล่านั้นเปลี่ยนไป

ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในช่วง "หน้าต่างโลก" กับ เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ พงศธัช สุขพงค์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน