1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ทั่วโลกลุยมาตรการลดอ้วน

ทั่วโลกลุยมาตรการลดอ้วน

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 7 ก.พ. 2017

ทั่วโลกลุยมาตรการลดอ้วน

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจด้านุสขภาพของประชาชนในประเทศของตัวเอง โดยเฉพาะปัญหาความอ้วนที่ทวีความรุนแรงอยู้่ในขณะนี้ ทำให้หลายประเทศออกมาตรการควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง และ ผลิตภัณฑ์จากนม มาตรการในบางประเทศประสบความสำเร็จ แต่บางประเทศกลับล้มไม่เป็นท่า ฟังเรื่องนี้ได้ใน "หน้าต่างโลก" กับ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ปารณี จันทรกุล