1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ปฏิกิริยาของ Donald Trump ต่อสังคมอเมริกันและโลก

ปฏิกิริยาของ Donald Trump ต่อสังคมอเมริกันและโลก

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 2 ก.พ. 2017

ปฏิกิริยาของ Donald Trump ต่อสังคมอเมริกันและโลก

2 สัปดาห์หลังจาก Donald Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ นโยบายการจำกัดการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ติดตามข่าวสารได้ใน "หน้าต่างโลก" กับ เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ พงศทัศน์ สุขพงษ์