1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. จีนเตรียมปฎิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่

จีนเตรียมปฎิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 2 ก.พ. 2017

จีนเตรียมปฎิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่

ประธานาธิบดีของจีน ที่ตั้งเป้าว่าจีนจะต้องมีไร่นาคุณภาพ 53 ล้านเฮกตาร์ หรือ 331 ล้านไร่ภายในปี 2020 หรือปี 2563 หรืออีก 3 ปีจากนี้ โดยแผนปฎิรูปครั้งใหญ่ครั้งนี้ เน้นเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคเกษตร ของจีนตลอดวงจรการผลิต

คลิปเสียงที่คล้ายกัน