1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เปิดเสรีนำเข้าถั่วเหลือง หวั่นกระทบราคาและถั่วเหลืองจีเอ็มโอกระทบผู้บริโภค

เปิดเสรีนำเข้าถั่วเหลือง หวั่นกระทบราคาและถั่วเหลืองจีเอ็มโอกระทบผู้บริโภค

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 9 ม.ค. 2017

เปิดเสรีนำเข้าถั่วเหลือง หวั่นกระทบราคาและถั่วเหลืองจีเอ็มโอกระทบผู้บริโภค

คลิปเสียงที่คล้ายกัน