1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “เพศ” ความเชื่อที่หลากหลาย

“เพศ” ความเชื่อที่หลากหลาย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 17 ธ.ค. 2016

“เพศ” ความเชื่อที่หลากหลาย

• สำรวจความคิดความเชื่อที่แตกต่างของคนหลากหลายชาติพันธุ์ • คุยเรื่องการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มชาติพันธุ์กับ สรวิชญ์ สกุลชัยนิรันดร์ ผู้ประสานงานโครงการสุขภาวะชาติพันธุ์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คลิปเสียงที่คล้ายกัน