1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารของคนเสี่ยงเชื้อดื้อยา

ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารของคนเสี่ยงเชื้อดื้อยา

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2016

ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารของคนเสี่ยงเชื้อดื้อยา

คลิปเสียงที่คล้ายกัน