1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. การสร้างแบรนด์ของทรัมพ์

การสร้างแบรนด์ของทรัมพ์

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 3 ธ.ค. 2016

การสร้างแบรนด์ของทรัมพ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน