1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Science Today
  4. คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของขนมพ่นควัน/ เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของขนมพ่นควัน/ เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก

รายการ : Science Today

ออกอากาศ 28 พ.ย. 2016

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของขนมพ่นควัน/ เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก

คลิปเสียงที่คล้ายกัน