1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 2897 รายการ

นางพิมเปลี่ยนชื่อวันทอง ตอนที่ ๑ ( รายการ: เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน   หมวดหมู่: ชีวิต ศิลปและวัฒนธรรม )

tyle="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'tH SarabunPSK',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: tH;">นางพิมพิลาไลยนอนรอพลายแก้วในห้องหอ ไม่ได้ยินข่าวกองทัพเลย จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ นางศรีประจันกลุ้มใจยิ่งนัก หาหมอมารักษามากมายแต่ไม่หาย จึงนึกได้ว่า ขรัวตาจู พระสำคัญวัดป่าเลไลยก์ เป็นหมอดีมีฝีมือจึงได้ไปปรึกษา พระท่านได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อจากพิมพิลาไลยเป็นวันทอง จะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและจะไม่ตาย

พลายแก้วได้นางลาวทอง ตอน ๑ ( รายการ: เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน   หมวดหมู่: ชีวิต ศิลปและวัฒนธรรม )

tyle="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'tH SarabunPSK',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: tH;">เมื่อครั้งพลายแก้วยกทัพจากพระนครศรีอยุธยาเข้าไปตีเมืองเชียงใหม่ ได้เว้นบ้านจอมทองไว้ ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือเป็นบุญคุณต่อชาวบ้าน เมื่อศึกสงบถึงคราที่พลายแก้วต้องยกทัพกลับอยุธยา พ่อคำแสน กำนันหมู่บ้านจอมทอง จึงได้ยกนางลาวทองบุตรสาวให้พลายแก้ว เพื่อเป็นการตอบแทน หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันหมู่บ้านของตนให้ปลอดภัยจากกองทัพไทย

พลังงานไฟฟ้าทางเลือก ( รายการ: Sci & tech   หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

พลังงานนิวเคลียร์และถ่านหินที่นำมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น  ด้านหนึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้า แต่อีกด้านคือมลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์​และสิ่งแวดล้อม
 
ดังนั้นหลายประเทศจึงหันมาให้ความสนใจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด อาทิ การสร้างเขื่อนเพื่อนำนำ้มาผลิตไฟฟ้า สร้างกังหันลมขนาดใหญ่ หรือการหาพื้นที่ที่แสงแดดจัดตลอดปีเพื่อทำฟาร์มโซลาเซลล์ และให้ประชาชนสามารถนำโซลาเซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือสำนักงานเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายให้หน่วยงานไฟฟ้า เพราะพลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานที่ใช้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น แต่คำถามคือ พลังงานเหล่านี้มีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในทุก ๆ ปีมีแต่เพิ่มขึ้น

ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ( รายการ: Sci & tech   หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

หากพูดถึงพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นสุดขั้ว ทำให้นึกถึงพื้นที่แถบขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ ซึ่งทั้ง 2 แห่งแฝงไปด้วยความเหมือนบนความต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง 
 
ชั้วโลกเหนือ เป็นพื้นที่ที่ผืนน้ำล้อมด้วยผืนดิน นั่นคือ มหาสมุทรอาร์ติก พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแช็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำโดยมีความหนาเฉลี่ย 4 เมตร 
 
ขั้วโลกใต้ เป็นพื้นที่ที่ผืนดินล้อมด้วยผืนน้ำ นั้นคือ ทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง บางแห่งน้ำแข็งหนาถึง 4,300 เมตร (4.3 กิโลเมตร) และน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้คือ 80% ของน้ำแข็งทั้งหมดที่อยู่บนโลก (ซึ่งรวมถึงในตู้เย็นที่บ้านด้วย) ที่สำคัญ 2 ใน 3 ของน้ำจืดบนโลกนี้อยู่ที่ขั้วโลกใต้ 
 
สำหรับความหนาวเย็นของทั้ง 2 แห่ง ก็มีความแตกต่างกัน โดยในฤดูหนาวของขั้วโลกเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -30 ถึง -68 องศาเซลเซียส แต่ที่ขั้วโลกใต้หนาวกว่า อุณหภูมิเฉลี่ยอยู๋ที่ -55 ถึง -60 องศาเซลเซียส โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 สถานีวิทยาศาสตร์วอสต็อค (Vostok Science Station) ของรัสเซีย ประจำอยู่ที่ขั้วโลกใต้ สามารถทำลายสถิติโลกอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ถึง -89.2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ขั้วโลกใต้ยังเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุด แถมลมกระโชกแรงที่สุดในโลก ซึ่งพัดด้วยความเร็วลมถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 
ส่วนภูเขาน้ำแข็ง เป็นความสวยงามบนความอันตราย เพราะภูเขาน้ำแข็งในแต่ละก้อน หากคิดเป็น 10 ส่วน จะโผล่พ้นน้ำเพียง 1 ส่วน อีก 9 ส่วนจะจมอยู่ในน้ำ ไม่ว่าก้อนนั้นจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน แต่หากพูดถึงความอลังการงานสร้างความยิ่งใหญ่ของภูเขาน้ำแข็ง ขั้วโลกเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2425 เคยพบขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาว 11 กิโลเมตร ใกล้ ๆ กับเกาะแบฟฟิน ประเทศแคนาดา (เกาะใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก) แต่นั้นก็ยังถือว่าเล็กมาก หากเทียบกับภูเขานำ้แข็งของขั้วโลกใต้ มีความยาวถึง 300 กิโลเมตร ค้นพบโดยเรือบดน้ำแข็ง USS Glacier ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
 
สำหรับความหลากหลายทางชีววิทยา พบว่า ขั้วโลกเหนือมีพืชกว่า 3,000 ชนิด ส่วนขั้วโลกใต้กลับพบพืชได้น้อยมาก ส่วนปลาน้ำจืด ขั้วโลกเหนือพบ 11 ชนิด ขั้วโลกใต้ไม่พบเลยแม้แต่ชนิดเดียว 
 
นอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง 2 พื้นที่สุดขอบโลกคือ นกนางนวลแกลบขั้วโลก (Arctic tern ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sterna Paradisaea)) เป็นนกที่บินอพยพย้ายถิ่นประจำปีเป็นระยะทางไกลที่สุด ในฤดูร้อนจะผสมพันธุ์และวางไข่บริเวณขอบมหาสมุทรอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) พอถึงฤดูหนาวก็จะบินอพยพไปอาศัยและหากินที่ทวีปแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต้) พอถึงฤดูร้อนก็จะบินกลับไปอีกรอบ รวมระยะทางบิน 70,900 กิโลเมตร หรือเท่ากับขับรถไปกลับกรุงเทพมหานคร ถึง เชียงใหม่ 60 เที่ยว แต่ตลอดชีวิตการบินของนกชนิดนี้ จะเท่ากับการบินไปกลับโลก ถึง ดวงจันทร์ ราว ๆ 3 รอบเลยทีเดียว (สำหรับเส้นทางการบินของนกชนิดนี้ ต้องฟังในรายการ)
 
ส่วนคำถามที่ว่า ทำไมหมีขาวจึงล่าแต่แมวน้ำ ไม่เคยล่าเพนกวินเลย เพราะ หมีขาวอาศัยอยู่เฉพาะขั้วโลกเหนือ ส่วนเพนกวินอาศัยเฉพาะขั้วโลกใต้ (แต่บางที 2 ชนิดนี้อาจจะเคยเจอกัน หากไปดูที่สวนสัตว์)

เตรียมประชุมพิจารณา Boeing 737 Max ( รายการ: หน้าต่างโลก   หมวดหมู่: ข่าวไทยพีบีเอส )

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟเอเอ (Federal Aviation Administration) เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับอนาคตการบินของเครื่องบิน โบอิ้ง 737 แม็กซ์ (Boeing 737 MAX) ซึ่งขณะนี้ถูกสั่งห้ามบินทั่วโลก โดยคาดว่าจะมีทางเลือกระหว่างให้บินต่อไป หรือยุติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ หลังเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งกับสายการบิน Lion Air Indonesia เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และสายการบิน Ethiopian Airlines เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 
 
ขณะที่โบอิ้งประกาศจะเริ่มปรับสายการผลิต 737 MAX ลงมาอีก 20% จากการผลิตเดือนละ 52 ลำ เหลือ 42 ลำ หลังจากความเชื่อมั่นของสายการบินต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินหลายประเทศ ยังไม่อนุญาตให้ทำการบิน

โรคหลอดเลือดสมอง ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

โรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดที่สมองเกิดอาการตีบ ตัน หรือแตก ทำให้เนื้อเยี่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงักหรือฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ทั่วโลกของโรคที่เกี่ยวกับสมอง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ภาวะหลอดเลือดตีบหรือตัน ซึ่งพบได้ถึง 70-85% และภาวะหลอดเลือดสมองแตก พบได้ 15-30% 
 
ภาวะหลอดเลือดตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดไปเกาะผนังหลอดเลือดทำให้ช่องลำเลียงเลือดแคบลงส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อย
 
ภาวะหลอดเลือดตัน เกิดจากลิ่มเลือดจากบริเวณอื่นของร่างกาย เช่นหัวใจ โดยเลือดที่ส่งจากหัวใจไม่ได้ไปแค่เลือดอย่างเดียว แต่ได้ส่งลิ่มเลือดไปด้วย จึงทำให้ไปอุดตันที่เส้นเลือดบริเวณสมองได้
 
ภาวะหลอดเลือดแตก เกิดจากอายุที่มากขึ้น เส้นเลือดเปราะบางจึงแตกได้ง่าย แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับอายุน้อย ๆ หรือเด็กได้เช่นกัน เช่นภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพอง
 
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้กับป้องกันได้
 
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้คือ อายุมาก หลอดเลือดเสื่อม (ทั้งไขมันและหินปูนที่เกาะตามเส้นเลือด) และเพศ (ชายเสี่ยงมากกว่าหญิง)
 
ปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ การไม่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงมากถึง 4-6 เท่าของความดันโลหิตปกติ เบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่าของคนที่ไม่เป็น และการสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบ 3.5 เท่า แต่จะลดลงทันทีเมื่อเลิกสูบบุหรี่
 

กระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้า ( รายการ: Sci & tech   หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

     Robert Reinhart นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นสมองในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเรื่องความจำหรือภาวะสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ผลการทดสอบปรากฎว่า ประสบความสำเร็จอย่างดีในการกระตุ้นให้เกิดความจำเพื่อการใช้งานในระยะสั้น โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการทดลองจะมีความจำที่ดีขึ้นเหมือนคนในช่วงวัย 20 ปี 
 
     การทดลองครั้งนี้ นักวิจัยจะใช้กระแสไฟฟ้าส่งไปยังสมองผ่านหมวกครอบศีรษะที่ทำหน้าที่ตรวจคลื่นสมอง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมทดลองรู้สึกชาเล็กน้อย มีอาการคันหรือรู้สึกเหมือนถูกเข็มเล็ก ๆ แทงเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นผิวหนังก็จะเริ่มชินกับกระแสไฟฟ้าจะไม่รู้สึกอะไร
 
     แนวคิดในการทดลองครั้งนี้คือการทำให้การสื่อสารระหว่างเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนขมับด้านซ้ายทำงานประสานกันดีขึ้น
 
     ข้อมูลด้านประชากรของสหรัฐอเมริการะบุว่า ในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) กว่า 20% ของชาวอเมริกันจะเข้าสู่วัยเกษียณ นวัตกรรมการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นสมองในทางการแพทย์จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกมาก