1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 5 รายการ

โมเดลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ( รายการ: โรงหมอ + โรงหมอสุดสัปดาห์   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

นมแม่ คือสารอาหารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเด็กแรกเกิด ซึ่งช่วยพัฒนาการให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการรณรงค์ในทุก ๆ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ที่จังหวัดจันทบุรีสามารถสร้างและต่อยอดจนเป็นโมเดลในการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง ติดตามกับ คุณวาสนา งามการ : หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนพันธุ์แนะนำ ( รายการ: เกษตรบ้านเรา   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ที่ประชุมสนช.รับหลักการร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา รัฐบาลเทงบหมื่นล้านปล่อยกู้ทำนา ขายฝันพ้นยากจน ก.เกษตรฯเตรียมเสนอครม.ปรับเงื่อนไขปล่อยสินเชื่อเงินกู้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครม.เห็นชอบมาตรการคุมเข้มนำเข้าข้าวสาลี ผลไม้ไทยเดินตามรอยผลไม้ญี่ปุ่น ภุเก็ตเปิดประมูลสัปปะรดคัดเกรดลูกละ 1,543 บาท ประมงอำนาจเจริญเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระวังโรคระบาดปลาช่วงฤดูหนาว กะหล่ำปลีพบพระ จ.ตาก ขาขึ้น เหมาไร่ตก 7-8 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรจันทบุรีแนะนำปลูกทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 6