1. หน้าแรก
  2. วาระทางสังคม
  3. เกษตรบ้านเรา

รายการ

รายการ : เกษตรบ้านเรา

รายการที่จะนำเสนอข่าวสาร นวัตกรรมและข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกวันพุธและพฤหัสบดี 16.30 น. - 17.00 น.  

เกษตรบ้านเรา

115 คลิป