1. หน้าแรก
  2. ชีวิต ศิลปและวัฒนธรรม
  3. วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

รายการ

รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

เจาะลึกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา 4 กลุ่ม คือ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยองและไทเขิน

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. ฟังสดและย้อนหลังที่ www.thaipbsradio.com

วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

20 คลิป