รายการ

รายการ : โรงหมอ

รายการ "โรงหมอ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 11.00 น. ดำเนินรายการโดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สุขภาวะ และสิทธิของประชาชนด้านการรักษาและการพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามเรื่องสุขภาพผ่าน Facebook : Thai PBS Radio ซึ่งจะมีแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อเรื่องราวที่นำเสนอหรือสอบถามมากขึ้น

โรงหมอ

1085 คลิป