1. หน้าแรก
  2. ข่าว

กฎใหม่สมัครทหาร ต้องงดช่วยตัวเอง

1 ก.ย. 2560| | 3,105

     รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีน กล่าวว่า กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ได้โพสต์คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการมาสมัครเป็นทหารในกองทัพผ่านวีแชทและวอทส์แอพของกองทัพ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นทหารโดยมีคำแนะนำ 10 ข้อ ดังนี้

1. ลดการดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หลังพบว่าผู้สมัครร้อยละ 25 ไม่ผ่านการตรวจค่าน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะ
2. ลดการจ้องโทรศัพท์มือถือและจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้สมัครร้อยละ 46 ไม่ผ่านการตรวจวัดสายตา
3. ออกกำลังกายให้มากขึ้น หลังจากพบผู้สมัครร้อยละ 20 มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
4. ลดการเล่นเกมและช่วยเหลือตัวเอง โดยพบว่าผู้สมัครร้อยละ 8 มีความผิดปกติในเส้นเลือดอัณฑะ และสุขภาพร่างกายย่ำแย่จากการติดเกม
5. พักผ่อนให้มากขึ้น โดยผู้สมัครร้อยละ 13 มีความดันเลือดที่สูงเกินจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
6. อย่าสักตามร่างกาย เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการสักตามร่างกาย
7. ดื่มน้ำสะอาด โดยผู้สมัครร้อยละ 7 มีปัญหาเกี่ยวกับหู, จมูก และลำคอ จากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดติดกันเป็นเวลานาน
8. เข้ารับการบำบัดโรคทางพันธุกรรม ในจำนวนนี้มีผู้สมัครร้อยละ 3 มีร่างกายที่ผิดปกติจากพันธุกรรมและไม่เคยปรึกษาแพทย์
9. พบจิตแพทย์ จากการสำรวจผู้สมัครร้อยละ 1.6 มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และมีอาการของโรคซึมเศร้า
10. รักษาความสะอาดของร่างกาย ในขั้นตอนของการตรวจสอบร่างกาย หนึ่งในกระบวนการรับสมัครทหาร พบว่า ผู้สมัครร้อยละ 3.4 มีโรคเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุมาจากความสกปรกของร่างกายและที่อยู่อาศัย

     การโพสต์คำแนะนำในครั้งนี้ กองทัพให้เหตุผลโดยมองว่า คนรุ่นใหม่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง โดยมีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำอัดลม, เล่นเกม หรือแม้กระทั้งการช่วยเหลือตัวเองมากจนเกินไป