1. หน้าแรก
  2. ข่าว

พบโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกว่า 100 รายการ

13 มิ.ย. 2560| | 3,258

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พบโบราณวัตถุของไทยอยู่ในต่างประเทศ ที่มีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษา รวม 133 รายการ จึงมอบให้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยดำเนินการ ซึ่งจะเป็นไปตามกฎบัตรของยูเนสโกและหลักฐานในการยืนยัน ที่มีนักวิชาการจากรมศิลปากร นักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม มั่นใจจะนำ "ทับหลังเขาโล้น" จังหวัดสระแก้ว และทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลับคืนได้เร็วที่สุด

การดำเนินการครั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนใด ซึ่งประเทศไทยได้ประสานคืนวัตถุโบราณให้ประเทศต่าง ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2508 ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุคืนจากประเทศต่าง ๆ 19 ครั้ง และในรัฐบาลนี้ 2 ครั้ง จำนวนทั้งหมดรวม 1,024 รายการ

ที่มา : ไทยพีบีเอส