1. หน้าแรก
  2. ข่าว

ไทยถูกจัดอันดับประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว

13 มิ.ย. 2560| | 2,331

The World Economic Forum (WEF) ปี 2017 เปิดเผยรายงานว่า ด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยได้จัดอันดับของแต่ละประเทศในด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพและสาธารณสุข ตลาดแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ความพร้อมด้าน ICT การให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งในด้านความปลอดภัย ประเทศไทยถูกจัดอยู่ที่อันดับ 118 จาก 136 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ใน 20 อันดับรั้งท้าย โดยระบุว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสคือพื้นที่เสี่ยง ที่มีผลทำให้อันดับด้านความปลอดภัยของประเทศไทยร่วงลง

 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังรั้งอันดับท้ายด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน แม้ด้านอื่นๆ ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในอันดับครึ่งต้น แต่อันดับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่รั้งท้ายอาจสะท้อนว่า เราอาจมุ่งเน้นแต่จำนวนยอดนักท่องเที่ยว แต่ละเลยด้านที่รักษาอุตสาหกรรมนี้ให้ยั่งยืน

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา ระบุว่า รับทราบรายงานแล้ว และรัฐบาลได้รายงานภาพรวมสถานการณ์ของไทยไปแล้ว โดยไม่ได้มีเพียงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่มีเรื่องเหตุในพื้นที่ภาคใต้ด้วย ขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวงหรือการสอบถามสถานการณืจากนักท่องเที่ยว เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาประเทศไทยจะมีความเชื่อมั่น แต่ทั้งนี้ไม่ประมาท มีการประเมินสถานการณ์ตลอด พร้อมประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง