1. หน้าแรก
  2. ข่าว

สร้างชื่อให้ไทย 2 ปีซ้อน บินผาดแผลงที่อเมริกา

8 มิ.ย. 2560| | 3,367

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 United State Air Force Academy (โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา รัฐโคโลราโด) จัดพิธีจบการศึกษาให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา ชั้นปี่ที่ 4 รุ่นที่ 59 อย่างสมเกียรติ ณ ลาน Cadet Area, USAFA

 

โดยหนึ่งในผู้จบการศึกษา เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ จากประเทศไทย ได้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ กรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล (ไบรท์) เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 52 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 59 เมื่อขณะศึกษาในชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ US Air Force Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

 

ตลอดเวลาการศึกษา น้องไบรท์ ได้แสดงขีดความสามารถด้านการศึกษาและการฝึกการบินจนเป็นที่ยอมรับ น้องไบรท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันด้านการบินระดับชาติ รายการ US National Aerobatic Championship และได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ปีติดต่อกัน

 

- ปี 2558 ชนะเลิศ การบินผาดแผลงประเภท Sportman Category
- ปี 2559 ชนะเลิศ การบินผาดแผลงประเภท Glider Intermediate Category
ซึ่งนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของน้องไบรท์ ครอบครัวสุนทรนิธิกุล กองทัพอากาศ ตลอดจนคนไทยทุกคน

 

นอกจากนี้ ในวันพิธีจบการศึกษา น้องไบรท์ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศหนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำการบินผาดแผลง Glider Intermediate Category แสดงต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกา บุคคลสำคัญ และผู้ร่วมพิธี