1. หน้าแรก
  2. ข่าว

แถลงผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

15 ก.พ. 2561| | 5,756

จากจำนวนรถยนต์กว่า 9,700,000 คัน ที่ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรอบ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ติดตามจากรายงานอุรชัย สอนแก้ว : Thai PBS