1. หน้าแรก
  2. ข่าว

วัฒนธรรมการล่าสัตว์

8 ก.พ. 2561| | 3,010

วัฒนธรรมการล่าสัตว์ก่อนหน้านี้ จะทำเพื่อการอยู่รอดและแสดงถึงความเป็นชาย ความเป็นผู้นำ ปัจจุบันการล่าสัตว์ในบางประเทศถือเป็นกีฬาแล้วสามารถล่าได้ตามฤดูที่ถูกต้องตามกฎหมาย ติดตามจากรายงาน


วิภา ปิ่นแก้ว : Thai PBS